LIÊN HỆ 

Liên hệ HL8 nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình trải nghiệm trò chơi cần chúng tôi giải đáp. Chúng tôi có phương thức liên hệ đa dạng, hỗ trợ người chơi 24/07. Sau đây là những các liên hệ HL8:

Liên hệ với chúng tôi – HL8

Hotline: 0977222932

Website : https://hl8.ltd/

Địa chỉ: 20 Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: [email protected]

Google Site: https://sites.google.com/view/hl8ltd/hl8ltd

Google maps: https://goo.gl/maps/L8jGTBbBnogEtLBB6

Google Business: https://hl8ltd.business.site/

Facebook: https://www.facebook.com/100086640000805

Twitter: https://twitter.com/hl8ltd

Instagram: https://www.instagram.com/hl8ltd/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hl8ltd/

Flickr: https://www.flickr.com/people/hl8ltd/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmb0rWOXzwZjWm4OwCXksyg/about

Tumblr: https://hl8ltd.tumblr.com/